Dilluns, 21 De Agost De 2017
Passeig Moragues,21, Castelldans - 25154
Telèfon: 973120002 
Fax: 973120542

Novetats

01/05/2017

Comença el nou curs a la Llar d'Infants Municipal (P1-P2)


Foto

Curs 2017-18

Els ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants (o escoles bressol) públiques i poden establir un calendari propi, en el cas de lAjuntament de Castelldans aquest any és el següent:

 


 

 

o                        Presentació de sol·licituds: del 3 al 13 de maig de 2017

o                        Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:     16 de maig de 2017

o                        Termini per presentar reclamacions: 22, 23  de maig de 2017

o                        Sorteig del número de desempat: 25 de maig de 2017

o                        Publicació de la llista de sol·licituds al centre amb la puntuació   definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la la llista d'espesra: 1          de juny de 2017

o                        Període de matrícula: del 5 al 16 de juny de 2017

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL A PORTAR PER LA PREINSCRIPCIÓ

 

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

 

-         Original i fotocòpia / escàner del llibre de famíliao altres documents relatius a la filiació (pàgines on surten els pares i el nen que es preinscriu).

 

-         Original i fotocòpia / escàner del DNI de la persona sol·licitant(pare, mare, tutor, tutora, guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen (cal escanejar i/o fotocopiar el document per les dues cares)

 

-         Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual)del nen o nena, si en disposa.

 

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona aporta.

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL A PORTAR PER LA MATRICULACIÓ

 

 

 

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari.

 

Per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions .

 

Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar el carnet de salut de l'infant o un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents.

 

Si l'infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu

 

També cal aportar el número de compte del banc per tal de domiciliar les quotes mensuals de la llar dinfants (fotocòpia del primer full de la llibreta)

 

 

 

 

 


Informació addicional


Destacats

Mapa Web